Kế hoạch thực hiện đề án 1712/ĐA-TLĐ

  • 21-08-2020
  • /
  • Công đoàn DHNT
  • 476
  • Thông tin - Hướng dẫn

Công đoàn tham gia với người sử dụng lao động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần nâng cao năng suất lao động giai đoạn 2019-2023

Kế hoạch thực hiện đề án 1712/ĐA-TLĐ
Báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018 -2023

Bài viết trước

Báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018 -2023
Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chính trị nghiên cứu, quán triệt bài viết của Tổng Bí thư

Tin tiếp theo

Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chính trị nghiên cứu, quán triệt bài viết của Tổng Bí thư

Bài viết liên quan

Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chính trị nghiên cứu, quán triệt bài viết của Tổng Bí thư
17/08/2021

Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chính trị nghiên cứu, quán triệt bài viết của Tổng Bí thư

Hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
17/08/2021

Hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19