Mọi nội dung ý kiến đóng góp với Công đoàn trường, quý vị vui lòng liên hệ qua số điện thoại và email hoặc gửi thông tin qua qua mẫu bên dưới.

Địa chỉ

Tầng 2, Tòa nhà Hiệu Bộ

Số điện thoại

0258 2471 404

update

Hộp thư

vpcd@ntu.edu.vn

Giữ liên lạc

Processing...