CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Tầng 2, tòa nhà Hiệu Bộ

Kế hoạch thực hiện đề án 1712/ĐA-TLĐ

Công đoàn tham gia với người sử dụng lao động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần nâng cao năng suất lao động giai đoạn 2019-2023

Báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018 -2023

Bài viết trước

Báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018 -2023
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 135 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (1/5/1886 - 1/5/2021)

Bài viết tiếp theo

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 135 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (1/5/1886 - 1/5/2021)

Related articles

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 135 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (1/5/1886 - 1/5/2021)
12/04/2021

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 135 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (1/5/1886 - 1/5/2021)