Hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

  • 17-08-2021
  • /
  • Công đoàn DHNT
  • 323
  • Thông tin - Hướng dẫn

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19, Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam hướng dẫn triển khai, thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Tải tệp | Xem trực tuyến
Hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 135 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (1/5/1886 - 1/5/2021)

Bài viết trước

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 135 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (1/5/1886 - 1/5/2021)
Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chính trị nghiên cứu, quán triệt bài viết của Tổng Bí thư

Tin tiếp theo

Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chính trị nghiên cứu, quán triệt bài viết của Tổng Bí thư

Bài viết liên quan

Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chính trị nghiên cứu, quán triệt bài viết của Tổng Bí thư
17/08/2021

Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chính trị nghiên cứu, quán triệt bài viết của Tổng Bí thư

Kế hoạch thực hiện đề án 1712/ĐA-TLĐ
21/08/2020

Kế hoạch thực hiện đề án 1712/ĐA-TLĐ