Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2011 - 2012, khối thi đua Công đoàn các trường học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Những kết quả đạt được, hạn chế chủ yếu và phương hướng công tác Công đoàn các trường học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã được thảo luận, thống nhất tại hội nghị sơ kết Khối

Chiều ngày 06 tháng 3, tại Phòng họp số 02 Trường Đại học Nha Trang đã diễn ra hội nghị sơ kết hoạt động học kỳ I và triển khai kế hoạch công tác học kỳ II năm học 2011 - 2012 của Công đoàn các trường học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tham dự hội nghị có bà Võ Thị Ngọc Hà - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo Công đoàn các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bản tỉnh Khánh Hòa.
Hội nghị đã thảo luận và thống nhất đánh giá: mặc dù còn một số hạn chế trong công tác phong trào, kinh phí hoạt động… nhưng trong học kỳ I năm học 2011 - 2012, Công đoàn các trường học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã đạt được một số kết quả quan trọng như: đã lồng ghép các nội dung tuyên truyền giáo dục tư tưởng, chính trị cho CBVC - NLĐ nhân các buổi sinh hoạt thường kỳ và các ngày lễ, mittinh kỷ niệm, chào cờ,… qua đó góp phần nâng cao tinh thần tự giác, tích cực trong công việc, tăng cường khối đoàn kết thống nhất trong tập thể; làm tốt công tác giáo dục truyền thống tương thân tương ái, uống nước nhớ nguồn thông qua các hoạt động; tư vấn cho lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện thời gian, kinh phí để CBVC đi học tập nâng cao trình độ, hoàn thành các công trình nghiên cứu phục vụ công tác đào tạo; thường xuyên quan tâm, động viên, thăm hỏi kịp thời những trường hợp ốm, đau, hiếu, hỷ...
Hội nghị thống nhất, bên cạnh các hoạt động thường xuyên, học kỳ II năm học 2011 - 2012, Công đoàn khối thi đua các trường học sẽ triển khai một số hoạt động quan trọng như: tuyên truyền các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI của Đảng, Luật Viên chức, tổ chức 1 số hoạt động thể thao chung chào mừng 37 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2012) và 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2012).
Hình ảnh về Hội nghị

Lãnh đạo Trường đối thoại với sinh viên nội trú

Bài viết trước

Lãnh đạo Trường đối thoại với sinh viên nội trú
Công đoàn Giáo dục Việt Nam đến thăm, trao đổi công tác với Ban Chấp hành công đoàn Trường Đại học Nha Trang

Bài viết tiếp theo

Công đoàn Giáo dục Việt Nam đến thăm, trao đổi công tác với Ban Chấp hành công đoàn Trường Đại học Nha Trang

Bài viết liên quan

Công đoàn Giáo dục Việt Nam đến thăm, trao đổi công tác với Ban Chấp hành công đoàn Trường Đại học Nha Trang
01/04/2021

Công đoàn Giáo dục Việt Nam đến thăm, trao đổi công tác với Ban Chấp hành công đoàn Trường Đại học Nha Trang

Công đoàn trường Đại học Nha Trang từ thiện trường học ở miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ
01/02/2021

Công đoàn trường Đại học Nha Trang từ thiện trường học ở miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ

Công đoàn Trường ĐHNT đạt giải đặc biệt trong hội thi tìm hiểu về công tác kiểm tra giám sát công đoàn
01/02/2021

Công đoàn Trường ĐHNT đạt giải đặc biệt trong hội thi tìm hiểu về công tác kiểm tra giám sát công đoàn

Hội thao chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20.11
01/02/2021

Hội thao chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20.11