Hội nghị tập huấn công tác công đoàn năm 2019

Ngày 26/4/2016, Công đoàn trường Đại học Nha Trang tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 v/v bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn, được sự nhận lời giúp đỡ của Ban Thường vụ Công đoàn GDVN, BTV Công đoàn Trường Đại học Nha Trang tổ chức lớp tập huấn cho toàn thể cán bộ công đoàn Nhà trường, có sự tham gia của cán bộ công đoàn của 2 trường tại tỉnh Khánh Hòa trực thuộc CĐGDVN.


Cán bộ công đoàn được tập huấn về các nội dung: Nâng cao kỹ năng công tác công đoàn, kỹ năng nghiệp vụ cơ bản; Công tác tổ chức, hoạt động của công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn; Công tác kiểm tra, tuyên giáo, công tác nữ công.  
Thành phần tham dự gồm Ban Chấp hành Công đoàn Trường, Ủy ban kiểm tra Công đoàn Trường, Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận và tổ trưởng trực thuộc các công đoàn bộ phận.

Công đoàn giáo dục Việt Nam kiểm tra toàn diện công đoàn trường Đại học Nha Trang

Bài viết trước

Công đoàn giáo dục Việt Nam kiểm tra toàn diện công đoàn trường Đại học Nha Trang
Công đoàn Giáo dục Việt Nam đến thăm, trao đổi công tác với Ban Chấp hành công đoàn Trường Đại học Nha Trang

Bài viết tiếp theo

Công đoàn Giáo dục Việt Nam đến thăm, trao đổi công tác với Ban Chấp hành công đoàn Trường Đại học Nha Trang

Bài viết liên quan

Công đoàn Giáo dục Việt Nam đến thăm, trao đổi công tác với Ban Chấp hành công đoàn Trường Đại học Nha Trang
01/04/2021

Công đoàn Giáo dục Việt Nam đến thăm, trao đổi công tác với Ban Chấp hành công đoàn Trường Đại học Nha Trang

Công đoàn trường Đại học Nha Trang từ thiện trường học ở miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ
01/02/2021

Công đoàn trường Đại học Nha Trang từ thiện trường học ở miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ

Công đoàn Trường ĐHNT đạt giải đặc biệt trong hội thi tìm hiểu về công tác kiểm tra giám sát công đoàn
01/02/2021

Công đoàn Trường ĐHNT đạt giải đặc biệt trong hội thi tìm hiểu về công tác kiểm tra giám sát công đoàn

Hội thao chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20.11
01/02/2021

Hội thao chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20.11