Hội nghị tập huấn công tác công đoàn năm 2019

  • 26-04-2019
  • /
  • Phạm Văn Hưng
  • 553
Ngày 26/4/2016, Công đoàn trường Đại học Nha Trang tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn
Hội nghị tập huấn công tác công đoàn năm 2019
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 v/v bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn, được sự nhận lời giúp đỡ của Ban Thường vụ Công đoàn GDVN, BTV Công đoàn Trường Đại học Nha Trang tổ chức lớp tập huấn cho toàn thể cán bộ công đoàn Nhà trường, có sự tham gia của cán bộ công đoàn của 2 trường tại tỉnh Khánh Hòa trực thuộc CĐGDVN.

Cán bộ công đoàn được tập huấn về các nội dung: Nâng cao kỹ năng công tác công đoàn, kỹ năng nghiệp vụ cơ bản; Công tác tổ chức, hoạt động của công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn; Công tác kiểm tra, tuyên giáo, công tác nữ công.  
Thành phần tham dự gồm Ban Chấp hành Công đoàn Trường, Ủy ban kiểm tra Công đoàn Trường, Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận và tổ trưởng trực thuộc các công đoàn bộ phận.

Công đoàn giáo dục Việt Nam kiểm tra toàn diện công đoàn trường Đại học Nha Trang

Bài viết trước

Công đoàn giáo dục Việt Nam kiểm tra toàn diện công đoàn trường Đại học Nha Trang
CBVC Công đoàn trường Đại học Nha Trang ủng hộ chương trình mua hỗ trợ vải thiều bà con nông dân tỉnh Bắc Giang

Bài viết tiếp theo

CBVC Công đoàn trường Đại học Nha Trang ủng hộ chương trình mua hỗ trợ vải thiều bà con nông dân tỉnh Bắc Giang

Bài viết liên quan

CBVC Công đoàn trường Đại học Nha Trang ủng hộ chương trình mua hỗ trợ vải thiều bà con nông dân tỉnh Bắc Giang
25/06/2021

CBVC Công đoàn trường Đại học Nha Trang ủng hộ chương trình mua hỗ trợ vải thiều bà con nông dân tỉnh Bắc Giang

Hoạt động Chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam (22/7/1951 - 22/7/2011).
25/06/2021

Hoạt động Chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam (22/7/1951 - 22/7/2011).

Công đoàn Giáo dục Việt Nam đến thăm, trao đổi công tác với Ban Chấp hành công đoàn Trường Đại học Nha Trang
01/04/2021

Công đoàn Giáo dục Việt Nam đến thăm, trao đổi công tác với Ban Chấp hành công đoàn Trường Đại học Nha Trang

Công đoàn trường Đại học Nha Trang từ thiện trường học ở miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ
01/02/2021

Công đoàn trường Đại học Nha Trang từ thiện trường học ở miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ