Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm học 2019-2020

 • 21-08-2020
 • /
 • 422

Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm học 2019-2020 và triển khai công tác năm học 2020-2021.và Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị Quyết Đại hội XV.

Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm học 2019-2020

Ngày 21/8/2020, Công đoàn GDVN tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm học 2019-2020, triển khai công tác năm học 2020-2021 và sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị Quyết Đại hội XV. Hội nghị được tổ chức với hình thức trực tuyến với sự tham gia của 122 điểm cầu trên toàn quốc.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, CĐGD Việt Nam đã quan tâm chỉ đạo CĐGD các cấp triển khai Nghị quyết Đại hội XV CĐGD Việt Nam và nghị quyết đại hội công đoàn các cấp đảm bảo phù hợp và đổi mới; hoạt động công đoàn gắn với chuyên môn, phát huy tinh thần trách nhiệm, hướng về cơ sở; có nhiều giải pháp đột phá; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; bước đầu thực hiện có hiệu quả 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 7 chương trình công tác toàn khóa, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội đã đề ra.

 • Chỉ tiêu thuộc trách nhiệm trực tiếp của CĐGD Việt Nam đã đạt:
 • Hằng năm, 100% đoàn viên, CBNGNLĐ được tuyên truyền và thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chủ trương đổi mới của ngành Giáo dục, nghị quyết của công đoàn các cấp, phù hợp với điều kiện đơn vị, trường học.
 • Hàng năm có 100% công đoàn cơ sở tổ chức cho CBNGNLĐ đăng ký thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do công đoàn và ngành phát động; có kế hoạch triển khai và đánh giá kết quả thực hiện.
 • 100% các đơn vị, trường học, cơ sở giáo dục mới thành lập nếu có đủ điều kiện đều thành lập công đoàn cơ sở và có ít nhất 90% CBNGNLĐ tham gia tổ chức công đoàn.
 • Hàng năm có 80% công đoàn cấp trên cơ sở đạt loại tốt; 90% trở lên công đoàn cơ sở đạt vững mạnh; 100% cán bộ công đoàn được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công đoàn.
 • Chỉ tiêu của CĐGD Việt Nam tham gia chỉ đạo, thực hiện đã đạt:
 • 100% đơn vị, trường học tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho CBNGNLĐ kỹ năng mềm, kỹ năng ứng xử văn hóa, chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cấp học, chuẩn cán bộ quản lý. Đến cuối nhiệm kỳ, 100% CBNGNLĐ có trình độ đạt chuẩn đào tạo; trên 90% CBNGNLĐ đạt các chuẩn theo quy định của Bộ GD&ĐT.
 • Hàng năm, 100% đơn vị phối hợp tổ chức các lớp học tập, bồi dưỡng về kỹ năng nghiệp vụ, lý luận chính trị và quán triệt, học tập, triển khai những chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và của ngành đến CBNGNLĐ.
 • Hàng năm, 100% cơ quan, đơn vị trường học đăng ký đạt chuẩn văn hóa; phấn đấu 80% cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa.

Trong 3 năm năm tới, tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động khó lường. Sự ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 trên toàn cầu; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động sâu sắc đến sản xuất, đời sống; các hiệp định thương mại tự do có hiệu lực. Ở trong nước, những kết quả quan trong bước đầu của việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ về kiến tạo, liêm chính, hành động phục vụ nhân dân sẽ có những tác động tích cực đến giáo dục, đào tạo và hoạt động công đoàn. Toàn ngành Giáo dục tập trung thực hiện hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, cùng với việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương; việc thực hiện Luật Giáo dục, Luật Giáo dục Đại học, Luật Viên chức, Luật Lao động, Luật Công đoàn (sửa đổi),…cùng với những chủ trương mới đặt ra những yêu cầu mới đối với tổ chức công đoàn ngành Giáo dục.

(Trích: Báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018 -2023 – CĐGDVN)

Một số hình ảnh tại Hội nghị;

Đ/c Phùng Xuân Nhạ – Bộ trưởng Bộ GDĐT phát biểu tại Hội nghị

Đ/c Vũ Minh Đức – Chủ tịch Công đoàn GDVN phát biểu

Đầu cầu Công đoàn GDVN - Hà Nội

Đầu cầu Công đoàn Giáo dục Việt Nam - Hà Nội

Đầu cầu Đại học Nha Trang

 

Công đoàn Đại học Nha Trang tổ chức Hội nghị sơ kết và ký cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

Bài viết trước

Công đoàn Đại học Nha Trang tổ chức Hội nghị sơ kết và ký cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020
CBVC Công đoàn trường Đại học Nha Trang ủng hộ chương trình mua hỗ trợ vải thiều bà con nông dân tỉnh Bắc Giang

Bài viết tiếp theo

CBVC Công đoàn trường Đại học Nha Trang ủng hộ chương trình mua hỗ trợ vải thiều bà con nông dân tỉnh Bắc Giang

Bài viết liên quan

CBVC Công đoàn trường Đại học Nha Trang ủng hộ chương trình mua hỗ trợ vải thiều bà con nông dân tỉnh Bắc Giang
25/06/2021

CBVC Công đoàn trường Đại học Nha Trang ủng hộ chương trình mua hỗ trợ vải thiều bà con nông dân tỉnh Bắc Giang

Hoạt động Chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam (22/7/1951 - 22/7/2011).
25/06/2021

Hoạt động Chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam (22/7/1951 - 22/7/2011).

Công đoàn Giáo dục Việt Nam đến thăm, trao đổi công tác với Ban Chấp hành công đoàn Trường Đại học Nha Trang
01/04/2021

Công đoàn Giáo dục Việt Nam đến thăm, trao đổi công tác với Ban Chấp hành công đoàn Trường Đại học Nha Trang

Công đoàn trường Đại học Nha Trang từ thiện trường học ở miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ
01/02/2021

Công đoàn trường Đại học Nha Trang từ thiện trường học ở miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ