GS. Mary Collins chuyên gia Fulbright báo cáo về hệ thống giáo dục đại học Hoa Kỳ và các vấn đề đào tạo theo tín chỉ

Các vấn đề cơ bản về: hệ thống giáo dục đại học Hoa Kỳ, tổ chức đào tạo theo tín chỉ, xây dựng và quản lý đề cương chi tiết học phần đã được GS. Mary Collins chuyên gia Fulbright báo cáo với toàn thể cán bộ chủ chốt Nhà trường

  1. Sáng 18/11 tại Phòng Hội thảo A - Thư viện, GS. Mary Collins thuộc Đại học Boston, chuyên gia Fulbright đã có buổi báo cáo với toàn thể cán bộ chủ chốt Nhà trường về hệ thống giáo dục đại học và các vấn đề đào tạo theo tín chỉ tại Hoa Kỳ.
          GS. Mary Collins đã nêu đặc điểm của hệ thống giáo dục đại học Hoa Kỳ, điều kiện để được học đại học và sau đại học, sự khác biệt với giáo dục đại học ở Việt Nam. Về việc tổ chức đào tạo theo tín chỉ, xây dựng và quản lý đề cương chi tiết học phần, theo GS. Mary Collins, hiện Đại học Boston quy định: việc xây dựng đề cương chi tiết học phần do các giáo viên cùng dạy môn học họp lại để xây dựng đề cương chung, thống nhất và luôn được cập nhật mới. Trong đề cương chi tiết học phần cần có đầy đủ các thông tin về môn học, mục tiêu môn học, tài liệu học tập bắt buộc và các tài liệu tham khảo... GS. Mary Collins nhấn mạnh đến việc đề cao tính trung thực trong hệ thống giáo dục đại học của Hoa Kỳ, đối với Đại học Boston họ luôn xử phạt nghiêm những trường hợp thiếu trung thực trong học tập và thi cử. GS. Mary Collins cũng dành thời gian để trả lời các câu hỏi của cán bộ, giảng viên Nhà trường về các vấn đề chưa rõ như: việc triển khai xây dựng đề cương chi tiết học phần, công tác đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở các trường đại học Hoa Kỳ...

    Cán bộ tham dự buổi báo cáo

 Đoàn viên, thanh niên Nhà trường với hoạt động bầu chọn Vịnh Hạ Long trở thành 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới

Bài viết trước

Đoàn viên, thanh niên Nhà trường với hoạt động bầu chọn Vịnh Hạ Long trở thành 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới
Công đoàn Giáo dục Việt Nam đến thăm, trao đổi công tác với Ban Chấp hành công đoàn Trường Đại học Nha Trang

Bài viết tiếp theo

Công đoàn Giáo dục Việt Nam đến thăm, trao đổi công tác với Ban Chấp hành công đoàn Trường Đại học Nha Trang

Bài viết liên quan

Công đoàn Giáo dục Việt Nam đến thăm, trao đổi công tác với Ban Chấp hành công đoàn Trường Đại học Nha Trang
01/04/2021

Công đoàn Giáo dục Việt Nam đến thăm, trao đổi công tác với Ban Chấp hành công đoàn Trường Đại học Nha Trang

Công đoàn trường Đại học Nha Trang từ thiện trường học ở miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ
01/02/2021

Công đoàn trường Đại học Nha Trang từ thiện trường học ở miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ

Công đoàn Trường ĐHNT đạt giải đặc biệt trong hội thi tìm hiểu về công tác kiểm tra giám sát công đoàn
01/02/2021

Công đoàn Trường ĐHNT đạt giải đặc biệt trong hội thi tìm hiểu về công tác kiểm tra giám sát công đoàn

Hội thao chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20.11
01/02/2021

Hội thao chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20.11