Trường Đại học Nha Trang: Chế tạo máy rửa tay sát khuẩn tự động

Trường Đại học Nha Trang: Chế tạo máy rửa tay sát khuẩn tự động

Trường Đại học Nha Trang: Thiết kế, chế tạo tủ sấy đa năng

Trường Đại học Nha Trang: Thiết kế, chế tạo tủ sấy đa năng

Trường Đại học Nha Trang: Nghiệm thu đề tài nghiên cứu về cá bè đưng

Trường Đại học Nha Trang: Nghiệm thu đề tài nghiên cứu về cá bè đưng

Tri ân giảng viên và cựu sinh viên đóng góp cho hoạt động trao tặng máy rửa tay sát khuẩn tự động

Tri ân giảng viên và cựu sinh viên đóng góp cho hoạt động trao tặng máy rửa tay sát khuẩn tự động

TS Đặng Thúy Bình – Viện CNSH&MT: “Làm khoa học một cách nghệ thuật”

TS Đặng Thúy Bình – Viện CNSH&MT: “Làm khoa học một cách nghệ thuật”