Thông báo

Công đoàn Giáo dục Việt Nam thông báo hướng dẫn chương trình hiến máu nhân đạo năm 2014 với chủ đề “Thắp sáng niềm tin” như sau: Xem tại đây