Thông báo

Hướng dẫn, triển khai cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng; Phát động cuộc thi "Nét đẹp công đoàn cơ sở năm 2020"

  • 12/05/2020
Kính gửi: Các công đoàn bộ phận.

VPCĐ kính chuyển thầy cô công văn sô 59/CV-CĐN về việc hướng dẫn, triển khai cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng; Phát động cuộc thi "Nét đẹp công đoàn cơ sở năm 2020" (mời xem file đính kèm đã gửi mail).
Công đoàn bộ phận tuyên truyền, triển khai và vận động CBVC, người lao động tích cực hưởng ứng và tham gia cuộc thi.
- Cuộc thi "Nét đẹp công đoàn cơ sở năm 2020" các bài thi (hình ảnh + bài viết) gửi về Công đoàn Trường thông qua VPCĐ theo địa chỉ email vpcd@ntu.edu.vn trước ngày 20/05/2020 đề lựa chọn và gửi Công đoàn Giáo dục Việt Nam tham gia dự thi.
Trân trọng.