Thông báo

Cuộc thi ảnh đẹp Viên chức - Người lao động Trường Đại học Nha Trang

  • 17/11/2023

CÁCH THỨC BÌNH CHỌN TRÊN FANPAGE CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

(Điểm bình chọn chiếm 30% tổng điểm của ảnh dự thi, Thời gian tính điểm bình chọn bắt đầu từ thời điểm đăng ảnh dự thi đến 23g59 ngày 19/11/2023 (Chủ nhật))

Bước 1. Like trang Fanpage Công đoàn Trường Đại học Nha Trang (https://www.facebook.com/cd.dhnt/)

Bước 2. Reactions/thả cảm xúc, bình luận, chia sẻ (kèm hashtag) cho ảnh dự thi mà bạn bình chọn

#Cuộc_thi_ảnh_đẹp_viên_chức_người_lao_động_NTU
#Công_đoàn_Trường_Đại_học_Nha_Trang