Thông báo

CÁC NỘI DUNG CAM KẾT HỌC TẬP, LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2019

  • 07/06/2019

Ngày 17/5/2019 tại Phòng họp số 2, Công đoàn Trường đã tổ chức Hội nghị sơ kết cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  năm 2018 và tiến hành ký cam kết “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 (Các nội dung và bản ký cam kết kèm theo).

Công đoàn Trường thông báo và đề nghị các Công đoàn bộ phận triển khai cuộc vận động tại đơn vị.

File.pdf