Chương trình vui Hội trăng rằm 2020

Chương trình vui Hội trăng rằm 2020

Tập thể CB-GV, sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Nha Trang  tặng hơn 500 phần quà Tết Trung thu  cho học sinh Trường THCS Tô Hạp – Khánh Sơn

Tập thể CB-GV, sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Nha Trang tặng hơn 500 phần quà Tết Trung thu cho học sinh Trường THCS Tô Hạp – Khánh Sơn

Bài viết đã xem