Hình ảnh hoạt động Công đoàn trường

Đại hội công đoàn trường lần thứ XX

Thông báo

Video

60 Năm Đại học Nha Trang

Video về hành trình 60 năm xây dựng và phát triển của trường Đại học Nha Trang

Tin tức & Sự kiện

Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2011 - 2012, khối thi đua Công đoàn các trường học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
08/10/2012

Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2011 - 2012, khối thi đua Công đoàn các trường học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Lãnh đạo Trường đối thoại với sinh viên nội trú
08/10/2012

Lãnh đạo Trường đối thoại với sinh viên nội trú

Chào mừng Công đoàn Trường Đại học Nha Trang vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì
08/10/2012

Chào mừng Công đoàn Trường Đại học Nha Trang vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì

 Quy trình công nghệ chế biến các sản phẩm từ hải sâm
08/10/2012

Quy trình công nghệ chế biến các sản phẩm từ hải sâm

Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 12/2011
08/10/2012

Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 12/2011

GS. Mary Collins chuyên gia Fulbright báo cáo về hệ thống giáo dục đại học Hoa Kỳ và các vấn đề đào tạo theo tín chỉ
08/10/2012

GS. Mary Collins chuyên gia Fulbright báo cáo về hệ thống giáo dục đại học Hoa Kỳ và các vấn đề đào tạo theo tín chỉ