Hình ảnh hoạt động

Hỉnh ảnh tiêu biểu

Tặng quà cho các cháu trong dịp tết thiếu nhi 1/6/2019
Tặng quà cho các cháu trong dịp tết thiếu nhi 1/6/2019
Tặng quà cho các cháu trong dịp tết thiếu nhi 1/6/2019
Tặng quà cho các cháu trong dịp tết thiếu nhi 1/6/2019
Biểu diễn xiếc trong dịp tết thiếu nhi 1/6/2019
Biểu diễn xiếc trong dịp tết thiếu nhi 1/6/2019
Biểu diễn xiếc trong dịp tết thiếu nhi 1/6/2019
Biểu diễn xiếc trong dịp tết thiếu nhi 1/6/2019
Tặng quà cho các cháu trong dịp tết thiếu nhi 1/6/2019
Tặng quà cho các cháu trong dịp tết thiếu nhi 1/6/2019